Rok 2014

MÍSTO AKCE NÁZEV AKCE
Brno Drobné havarijné opravy na budovách MMB
Bratislavská 41, Brno Rekonstrukce bytů
Bratislavská 46, Brno Rekonstrukce bytů
Masarykova 3, Brno Rekonstrukce bytů
Pekařská 70, Brno Rekonstrukce bytu
Pekařská 30, Brno Rekonstrukce bytů
Moravské nám. 12, Brno Rekonstrukce bytu
Nezamyslova 20, Brno Rekonstrukce bytu č.19
Jakubské nám. 5, Brno Protipožární úpravy suterénu
Malinovského nám. 3, Brno Oprava vybraných kanceláří
ZUŠ Palackého 70, Brno Výměna oken
Celní 3, Brno Stavební práce
ZUŠ Slunná 11, Brno Výměna oken
ZUŠ Palackého 146, Brno Výměna oken
Jakubské nám. 5, Brno St. úpravy soc. zařízení (II.etapa)
Rašelínova 11, Brno Zateplení fasády gymnázia
ZŠ Gajdošova 3, Brno Úprava vstupu tříd Montessori
Husova 5, Brno Stavební úpravy archivu
Kraví Hora I, Brno Oprava oplocení a brány
Pekařská 52 Oprava volného bytu ve 3.NP
Ondříčkovo nám, Ot. Ševčíka Rekonstrukce 2 hřišť