Rok 2017

MÍSTO AKCE NÁZEV AKCE
Brno Drobné havarijné opravy na budovách MMB
Husova 12, Brno Oprava sociálních zařízení - 1.patro
Leitnerova 24 a Přízova 2, Brno Oprava 4 bytů
Malinovského nám. 3, Brno Stavební opravy BOZP
Vilémov Stavební práce pro novou halu, oprava staré nástrojárny
Horácké nám., Brno Rekonstrukce chodníků
Mečova 5, Brno Rekonstrukce sociálních zařízení
Táborská 185, Brno Výměna oken
Anenská 10, Brno Stavební opravy
Novoměstská 33, Brno Oprava bytového jádra
U stadionu, Kuřim Oprava fasády
Zelný trh 21, Brno Rekonstrukce terasy
Kounicova 67a, Brno Stavebni opravy BOZP
Husova 3, Brno Výměna oken
Husova 12, Brno Oprava sociálních zařízení ve 3.NP
Nádražní 4, Brno Oprava 6-ti bytů