Rok 2018

MÍSTO AKCE NÁZEV AKCE
Brno Drobné havarijné opravy na budovách MMB
Studánka 1, Brno Výměna oken
Žerotínovo nám. 6, Brno Stavební opravy
Malinosvkého nám. 3, Brno Stavební opravy BOZP
Starobrněnská 20, Brno Oprava sociálních zařízení
Stará 2, Traubova 7 a 9, Brno Oprava bytů
ZUŠ Palackého 70, Brno Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3.NP
ZŠ Novoměstská 21, Brno Zastřešení vstupu a rekonstrukce dvorany
Dělnický Dům - Jamborova 65, Brno Oprava sociálních zařízení
Malinovského nám. 3, Brno Stavební opravy
Žerotínovo nám. 6, Brno Stavební opravy
Kounicova 67, Brno Stavební opravy
Celní 3, Brno Oprava kanceláře