.

Vítejte na našem webu!

        Účelem našich webových stránek je informovat o dění v naši stavební firmě a vytvoření dokonalého přehledu o nabízených službách a již zrealizovaných zakázkách. Naše webová prezentace je stále aktualizována a obohacována, aby se stala přínosná především pro Vás, naše zákazníky a obchodní partnery.

        V našem zájmu je být pro Vás seriózní partner s perspektivou do budoucna v kontextu s naší dlouhodobou obchodní strategií. Zakládáme si na vzájemné důvěře a neustálé zpětné komunikaci a oplátkou nabízíme špičkovou kvalitu provádění stavebních prací.

        Společným cílem všech pracovníků naší společnosti je stále spokojený zákazník, provádění stavebních zakázek ve vysoké kvalitě díla, ve stanoveném termínu dle stavebních technologických norem a v ceně, která bude pro zákazníky vždy zajímavá. Společnost stále investuje do vzdělávání pracovníků v oblasti využívání nejnovějších technologií.

        Vedení společnosti PROTECHSTAV, s.r.o. si je vědomo zvyšujících se požadavků trhu na zajištění kvality poskytovaných služeb, a proto se drží důležitých bodů, které jsou pilířem podnikové filosofie a zásad:

  • žijeme a pracujeme z peněz zákazníka - investora, proto je pro nás rozhodujícím hodnotitelem jakosti naší produkce

  • zásadním cílem naší výroby je jistota, že výsledné dílo má odpovídající kvalitu

  • jakost produkce je věcí všech zaměstnanců firmy

  • spolehlivý způsob, jak zabránit vadám a nedostatkům, je vytvářet systémové podmínky pro to, aby nevyhovující výsledky nemohly vzniknout

  • každý z pracovníků odpovídá za jakost produkce v míře, jak se podílí na přípravě i vlastní realizaci výroby

  • je třeba, aby všichni pracovníci znali svá práva a plnili své povinnosti

  • pracovníci podle svého zařazení jsou povinni zvyšovat svoji odbornou a pracovní úroveň v souladu se zásadami vzdělání pracovníků ve firmě

  • kvalita produkce spoluvytváří jméno a budoucnost firmy a tím i pracovní jistoty zaměstnanců

  • zabezpečování jakosti produkce nesmí být na úkor hospodárnosti, bezpečnosti a životního prostředí

  • pořádek v administrativních a technických záležitostech musí být samozřejmostí. K dobrým výsledkům práce patří i mezilidské vztahy, které jsou podmínkou soustředěné práce a rozhodování