Představení a informace o společnosti

        Společnost PROTECHSTAV, s.r.o. je zaběhlou a dynamickou společností, působící na trhu stavebních prací ve městě Brně a jeho okolí. Společnost byla založena 22.dubna 2009 jednatelem, panem MSc. Ing. Dušanem Smrčkem, BA, jako společnost s ručením omezeným. Původní sídlo se nacházelo v městské části Brno - Líšeň a posléze, v měsící listopadu 2009, došlo ke změně sídla na adresu Vinohradská 1113/78, Brno-Černovice.

        Ve druhé polovině měsíce listopadu 2009 jsme se stali odbornými dodaveteli projektu "Zelená úsporám" a v únoru 2010 jsme získáli certifikát normy ČSN EN ISO 9001:2009.

        V únoru roku 2010 se naše společnost stala členem skupiny WTA CZ (Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky).

        V dalších letech společnost snažila postupně růst a nabízet kvalitnější služby v oblasti stavebnictví a navyšovat počet referencí svých zakázek.

        Od počátku roku 2013 se společnost začala angažovat v projektu "nová zelená úsporám", navazující na původní zelenou úsporám a opět tak patří k oficiálním dodavatelům, kteří mohou provádět projekty spojené s těmito dotacemi.

        Díky většímu počtu referencí dokážeme dnes být konkurenceschopní v oblasti cen a kvality služeb na složitějších a náročnějších zakázkách, počet kvalitních referencí se každoročně zvyšuje o různé zakázky, které realizujeme.

        Naše společnost se každoročně podílí na podpoře vybrané organizaci formou předání věcného, či finančního daru, která se stará o handicapované, nemocné, či opuštěné děti, nebo zvířata.