Rok 2024

MÍSTO AKCE NÁZEV AKCE
Zahradníkova 10 a Konečného nám. 3, Brno Oprava 2 bytových jednotek
Botanická 37, 39, 41, 43, 45a, 68, Brno Oprava 7 bytových jednotek
Milady Horákové 1a, Brno Oprava bytu č. 2
   
Magistrát města Brna Drobné havarijné opravy na budovách MMB