Rok 2020

MÍSTO AKCE NÁZEV AKCE
Brno Drobné havarijné opravy na budovách MMB
Moravské nám. 3, Brno Oprava sociálního zařízení a zřízení WC pro imobilní - dokončení
Kounicova 67, Brno Stavební opravy BOZP
Dominikánské nám. 3, Brno Stavební opravy
Moravské nám. 3, Brno Oprava sociálního zařízení a zřízení WC pro imobilní - konečné
Křížová 24, Brno Oprava nebytového prostoru č. 101
Kounicova 1, 3, 9, Brno Oprava 3 bytů
Kounicova 42, Milady Horákové 1a, Brno Oprava 3 bytů