Rok 2020

MÍSTO AKCE NÁZEV AKCE
Brno Drobné havarijné opravy na budovách MMB
Moravské nám. 3, Brno Oprava sociálního zařízení a zřízení WC pro imobilní - dokončení
Kounicova 67, Brno Stavební opravy BOZP
Dominikánské nám. 3, Brno Stavební opravy