Rok 2019

MÍSTO AKCE NÁZEV AKCE
Brno Drobné havarijné opravy na budovách MMB
Husova 5 Oprava venkovní zdi
Kounicova 67, Brno Opravy stropu v 1.PP
Pellicova 43, Brno Oprava bytu č. 3
Husova 5, Brno Repase oken a oprava zdi