Rok 2019

MÍSTO AKCE NÁZEV AKCE
Brno Drobné havarijné opravy na budovách MMB
Kounicova 67, Brno Opravy stropu v 1.PP
Pellicova 43, Brno Oprava bytu č. 3
Husova 5, Brno Repase oken a oprava zdi
Radnická 5, Brno Oprava bytu č. 7
Drobného 4, 8, 10, Brno Rekonstrukce bytů pro sociální bydlení
Mendlovo nám. 11, Brno Rekonstrukce sociálních zařízení
Veletržní 19, Brno Stavební opravy
Josefská 21, Brno Oprava bytu č. 3
ZŠ Palackého 68, Brno Zateplení severovýchodní stěny
ZUŠ Palackého 146, Brno Oprava výtvarné učebny
Moravské nám. 3, Brno Oprava sociálního zařízení a zřízení WC pro imobilní - dílčí
Celní 3, Brno Stavební opravy
Novoměstská 9 a 11, Brno Rekonstrukce 2 bytových jader