Rok 2021

MÍSTO AKCE NÁZEV AKCE
Brno Drobné havarijné opravy na budovách MMB
Vídeňská 24, Vídeňská 36, Vinohrady 28, Brno Oprava 3 bytů
Lidická 49, Brno Stavební opravy BOZP
Novoměstská 11 a 31, Brno Rekonstrukce bytových jader
Lidická 47, Brno Oprava bytů č. 8 a 9
Průchodní 2, Brno Oprava bytu č. 17
Jiránkova 5, Brno Rekonstrukce RD
Sukova 5, Brno Opravy bytů č. 4, 7 a 13