Rok 2021

MÍSTO AKCE NÁZEV AKCE
Brno Drobné havarijné opravy na budovách MMB
Vídeňská 24, Vídeňská 36, Vinohrady 28, Brno Oprava sociálního zařízení a zřízení WC pro imobilní - dokončení
Lidická 49, Brno Stavební opravy BOZP