Rok 2022

MÍSTO AKCE NÁZEV AKCE
Brno Drobné havarijné opravy na budovách MMB
Kapucínské nám. 10, 12 a Květinářská 2, Brno Oprava 3 bytů
Úvoz 16, Brno Oprava stropní konstrukce