Rok 2023

MÍSTO AKCE NÁZEV AKCE
Herbenova 23, Brno Rekonstrukce RD
ZŠ Palackého 70, Brno Oprava podlahy a obkladů
Malinovského nám. 3, Brno Oprava sociálního zařízení
Dominikánské nám. 1, Brno Stavební opravy v přízemí
Magistrát města Brna Drobné havarijné opravy na budovách MMB